VietGAP Tp.HCM

Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP theo biểu mẫu TT-TTCN_BM01. Trong trường hợp cơ sở sản xuất/ sơ chế đăng ký chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, …..)

Hướng dẫn điền giấy đăng ký chứng nhận VietGAP:

Phân lô khu vực sản xuất, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản.

Hồ sơ tập huấn người lao động theo quy định (giấy chứng nhận đã tập huấn sản xuất rau an toàn; danh sách có xác nhận của cơ quan tập huấn, hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt/ bảo vệ thực vật)

Kết quả đánh giá nội bộ (kèm báo cáo), trong đó phải thực hiện đánh giá theo Biểu mẫu:

+ Sản xuất: TT-TTCN_BM05_sx

+ Sơ chế: TT-TTCN_BM05_sc

Đối với cơ sở có nhiều thành viên: phải kèm hồ sơ chứng minh về tổ chức; cách thức tổ chức sản xuất; hệ thống quản lý.