VietGAP Tp.HCM

Một số lưu ý khi lấy mẫu rau, quả tươi ngoài đồng ruộng

Một số lưu ý khi lấy mẫu rau, quả tươi ngoài đồng ruộng

Hoạt động thẩm định điều kiện sản xuất, chất lượng sản phẩm trồng trọt của các cơ sở đăng ký đủ điều kiện sản xuất an toàn, chứng nhận VietGAP, GlobalGAP…để biết được sản phẩm trồng có đảm bảo an toàn về dư lượng độc chất đáp ứng theo tiêu chuẩn hay không thì đòi hỏi công tác lấy mẫu rau, quả tươi để phân tích kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và vi sinh vật gây hại là một khâu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm.  Mẫu phải phản ánh đại diện mọi đặc tính, chất lượng và đặc trưng cho thành phần trung bình của lô sản phẩm để có thể đưa ra kết luận chính xác.

Đối với lấy mẫu rau, quả tươi ngoài đồng ruộng được áp dụng theo TCVN 9016:2011 và TCVN 9017:2011. Theo đó việc lấy mẫu rau, quả tươi có một số điểm cần lưu ý như sau:

  • Cần nắm rõ một số thông tin của vườn sản xuất như: chủ vườn, địa chỉ, sơ đồ khu vực sản xuất, diện tích, chủng loại mẫu. Trường hợp vườn sản xuất có kích thước lớn phải chia thành các lô nhỏ.
  • Thời điểm lấy mẫu là thời điểm thu hoạch và tránh thời điểm đang nắng gắt hay đang mưa;
  • Dụng cụ lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu phải sạch, khô, sắc bén, không gỉ; không gây dập nát sản phẩm; không làm thay đổi hệ vi sinh vật của sản phẩm và khử trùng dụng cụ trước khi sử dụng;
  • Mẫu rau, quả được lấy phải đại diện cho vườn sản xuất; Mẫu không bị thay đổi tính chất cơ lý, hóa học, vi sinh; Mẫu phụ thuộc vào quy mô (đối với diện tích vườn quy mô ≤ 5ha lấy một mẫu; nếu diện tích vườn sản xuất có diện tích >5 ha: phải phân thành nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 5ha, mỗi lô nhỏ lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm), cách thức sản xuất và loại sản phẩm cụ thể.
  • Mẫu rau, quả được lấy theo hình zic-zac, đường chéo, tuyến dọc, hoặc tuyến ngang;
  • Bao gói: gói từng đơn vị mẫu vào trong vật chứa mẫu thích hợp như màng bao, túi nilon, túi dẻo, túi giấy không thấm nước;
  • Ghi nhãn: nhãn phải có kích cỡ thích hợp, sáng màu, không thấm nước, khó tẩy xóa, dễ đọc và bao gồm một số thông tin sau: ký hiệu mã hóa mẫu, thời gian lấy mẫu, chỉ tiêu phân tích, tên người lấy mẫu, chữ ký;
  • Niêm phong: niêm phong được dán ở phần mép ngoài của mỗi gói mẫu (nếu cần). Dấu niêm phong được sử dụng là con dấu riêng của đơn vị lấy mẫu;

Hình 1: Lấy mẫu rau má tại đồng ruộng

  • Bảo quản và vận chuyển mẫu: Sau khi lấy mẫu phải bao gói, bảo quản và vận chuyển ngay đến phòng thử nghiệm để giảm thiểu tối đa sự thay đổi trạng thái, tính chất ban đầu của mẫu. Thời gian gửi mẫu càng nhanh càng tốt và tốt nhất là trong vòng 24 giờ  sau khi lấy mẫu.

Hình 2: Xử lý mẫu rau trong phòng thí nghiệm

Nguyễn Thị Kiều

Bạn cũng có thể thích