VietGAP Tp.HCM

Các biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy khi sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11892 “VietGAP trồng trọt”

Việc đánh giá, lựa chọn vùng sản xuất là điều kiện tiên quyết trong việc chuẩn bị sản xuất nông sản theo qui trình VietGAP nằm tạo ra các sản phẩm an toàn cung cấp cho thị trường. Từ vấn đề trên khi bắt đầu triển khai canh tác chúng ta cần có biện pháp đánh giá, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy trong quá trình sản xuất gây ảnh hưởng đến năng xuất…
Đọc thêm...